Vi som tänker skriva här på RudenNytt är elever i 7d1, på Rudenschöldskolan i Lidköping. Vår tanke är att använda bloggen som en tidningssajt där vi framför allt skriver om vad som är på gång i klassen och på vår skola, men eftersom vi kommer att jobba med tidningsupplägg så kan vi också publicera texter som kopplar till diverse händelser lokalt och globalt.

För att göra vår skoltidning känd även utanför skolan, så har eleverna fått intervjua äldre personer som har fått berätta om sin tonårstid. Eleverna har sedan gjort egna reportage utifrån sina intervjuer, så nu har vi en massa intressanta livsberättelser i flödet på bloggen! Lätt tillgänglig och spännande läsning för föräldrar, mormor, farfar och alla andra nyfikna!

Det är huvudredaktören, vår lärare Gunilla, som ger oss uppdrag, men vi elever har naturligtvis själva möjlighet att bidra med ”scoop”. Att skriva på webben tror vi bidrar till att vi anstränger oss mer för att göra bra texter och hitta material. Vi lär oss samtidigt om upphovsrätt och att kolla källor.

I kursplanen står att vi ska lära oss att känna igen och själva skriva olika typer av texter, så det satsar vi på. Variation i stil med tanke på syfte och målgrupp. Vi kommer förstås att använda oss av bilder men är då noga med upphovsrätten; det blir framför allt egna bilder, men annars bildmaterial licensierat med Creative Commons.

Vi vill vara med och tävla för att kunna ordna någon gemensam aktivitet med klassen, för att få igång vi-känslan och gemenskapen.