Vill vi att våra barn ska få högre betyg och prestera mer i skolan?
Ja, det vill vi, men för att vi ska kunna uppnå målet på något sätt så måste vi göra förändring! Vi måste ha mera gymnastiklektioner.

Många skolor har prövat att ha mera gympa lektioner, en halvtimme/timme på morgonen innan skolan börjar. Det har gjort så att betygen höjs på skolorna som de haft mera gymnastiklektioner.
Detta är bra för att hjärnan kommer igång mycket lättare och våra barn och elever kommer att prestera mera i skolan. Många från Skolverket brukar säga att man ska ha mera matte och no för att eleverna ska bli smartare och höja sina betyg men om man har lite flera gymnastiklektioner istället så kommer eleverna koncentrera sig bättre och prestera mera och då behöver man inte ha domdera extra matte och no lektionerna.

De flesta svenska elever har också mycket dålig hälsa men då är ju detta en grej som löser detta problemet.
Jag tycker att vi måste våga pröva att ha flera gympa lektioner. För att det är så värt att testa, tänk om det skulle ge förändring! En så lätt sak och framförallt lätt att få igenom är värt att testa! // Ella Ivarsson