Under denna rubrik finns underrubriken ”Internt från huvudredaktören” och här kommer jag, Gunilla, som är huvudansvarig för texten, att lämna interna meddelanden till övriga i redaktionen…